Τεχνική Υποστήριξη - Συντηρήσεις Εκτύπωση

H MecPlan με άρτια εξειδικευμένο προσωπικό και στους συντομότερους χρόνους σας προσφέρει:

Τεχνική Υποστήριξη υψηλού επιπέδου!

Βρισκόμαστε πάντα Δίπλα σας!

Τηλεφωνικό Κέντρο:
    210 2771133

 
Συντηρήσεις

Για τη μέγιστη απόδοση και ασφάλεια των μηχανολογικών σας εγκαταστάσεων θα πρέπει να φροντίζετε για την καλή λειτουργία και συντήρηση αυτών.
Μπορείτε να μας αναθέσετε τις σχετικές εργασίες συντήρησης, διαθέτουμε αδειοδοτημένους τεχνικούς για κάθε εργασία που θα χρειαστεί κατά τη συντήρηση, τηρούμε αρχείο με έγγραφα που αφορούν στη χρήση της εγκατάστασή σας και σας κρατάμε ένα ενημερωμένο ημερολόγιο συντήρησης.

Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις σε :

  • Κεντρικές θερμάνσεις πετρελαίου ή φυσικού αερίου
  • Επίτοιχους λέβητες φυσικού αερίου
  • Μονάδες κλιματισμού και κλιματιστικά
  • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών κτηρίων
  • Ηλιακών συστημάτων

 
Συμβόλαιο συντήρησης

Ζητήστε  μας να σας προτείνουμε ένα συμβόλαιο τακτικής συντήρησης της εγκατάστασης σας .
 Έτσι απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να θυμάστε πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση και από το άγχος της ασφάλειας σας.